Proč se soudí zaměstnanci pracující na dálku?

Práce na dálku může být snovým zaměstnáním, pro zaměstnavatele se však může stát noční můrou. V USA pracuje na dálku více než 12 milionů lidí a za poslední rok jich přibylo 40 procent. Spolu s tím, jak jejich počet roste, však roste i počet soudních pří, které vedou se zaměstnavateli. Proč se soudí?

Nejčastěji je důvodem mzda a přesčasové hodiny. Další problém tvoří proplácení cestovních náhrad a také bezpečnostní podmínky. Bez správného řízení zaměstnanců, kteří nejsou přímo v kanceláři, totiž firmy ztrácejí přehled o tom, jak dlouho tito lidé pracují, zda dodržují předpisy, jak vypadá jejich pracovní prostředí apod.

- Mzdy a hodiny. Firmy by měly zavést písemné předpisy, v nichž specifikují, jak dlouho má zaměstnanec doma pracovat a jak za to bude odměněn. Přesčasy povolujte až po konzultaci s vámi. Zaveďte nástroj pro kontrolu pracovního času těchto lidí, například na základě přihlašování a odhlašování do firemního informačního systému.

- Pracovní rozvrhy. Podle amerických právníků nestačí jen formulovat, jak dlouho trvá pracovní doba. Management by měl dělat vše pro to, aby ji zaměstnanci také dodržovali.

- Cestovní výdaje. Předem se se zaměstnanci na dálku domluvte, jakým způsobem budete hradit jejich případné cestovní náklady. Důležité je také specifikovat, jaké náklady lze do této položky zahrnout.

- Vybavení. Pokud zaměstnanci poskytujete vybavení do jeho domácí kanceláře, doplňte je také poučením, jak s ním nakládat. Předem se také dohodněte, kdo a jak bude platit užívání tohoto vybavení, například internetu.

- Firemní informace. V domácí kanceláři by měla platit stejná pravidla jako na půdě firmy. Ujistěte se, že vaši zaměstnanci dodržují pravidla správného zacházení s daty.

-kk-
Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com