Program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2004-2006

Dne 17. srpna 2004 schválila vláda České republiky Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na léta 2004–2006. Program byl vytvořen v souladu s Novou strategií Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, kterou vyhlásila Evropská unie na léta 2002–2006.

Jestliže má bezpečnost a ochrana zdraví při práci být skutečně zajištěna, je třeba provést úpravy v několika oblastech. V oblasti práva jde zejména o zjednodušení a větší stabilitu úprav, zvýšení právního vědomí. Klíčovým krokem bude zpracování návrhu nového zákona o BOZP. V oblasti ekonomických nástrojů je třeba vystoupit proti zaměstnavatelům, kteří preferují zisk před péčí o zaměstnance.

Cílem oblasti propagace, výchovy a výzkumu je prosadit vytvoření informační základny pro potřeby podnikatelské sféry v oblasti prevence rizik a výcviku osob. Důležitým nástrojem by mělo být také prosazování a vynucování dodržování pravidel. V oblasti zahraniční a mezinárodní spolupráce je pak třeba usilovat o zajištění aktivní účasti zástupců státní správy a odborníků v mezinárodních institucích a programech.

-kk-
Zdroj: Práce a sociální politika - Noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Práce a sociální politika