Program EU bude chránit zdraví zaměstnanců

Evropská komise se na svém posledním shromáždění zabývala riziky psychických poruch, způsobených prací. Alarmující je totiž zvýšení psychologického násilí mezi zaměstnanci na pracovištích v důsledku stresu. Komise se chystá zapojit tento problém do své politiky týkající se bezpečnosti práce.

V rámci nově vytvořeného programu přijala EU strategie pro prevenci pracovních psychických poruch. Do programu budou zapojena ministerstva a úředníci všech členských států. To samozřejmě ovlivní také změnu legislativy v příslušných zemích.

Účelem je postupné vytvoření jakési „kultury prevence pracovních rizik“. Tu mají přijímat jak jednotliví zaměstnavatelé, tak jejich zaměstnanci. Časem by si firmy měly vytvořit vlastní preventivní programy. Jen tak bude možné proti stresu a vzrůstajícímu výskytu následků bojovat.

**Datum vydání: III/2002**
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com