Program Školicí střediska pokračuje

Od 1. června 2011 otevírá ministerstvo průmyslu a obchodu pokračování druhé výzvy k předkládání žádostí o dotaci z programu Školicí střediska, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace. Pro mimopražské firmy bez ohledu na velikost to znamená možnost žádat o podporu na výstavbu, pořízení, rekonstrukce a modernizace prostor určených pro vzdělávání zaměstnanců, nákup školicích pomůcek nebo softwaru. Celkově je pro ně připravena jedna miliarda korun.

Jak uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek, program Školicí střediska již pomohl rozšířit prostory pro vzdělávání zaměstnanců v českých firmách o 2800 míst. Podnikatelé na ně získali dotace ve výši 400 milionů korun.

„Díky další miliardě korun určené pro program Školicí střediska se podniky ještě zlepší. Oproti původnímu znění druhé výzvy jsme navíc zvýšili minimální hranici podpory, a to z 200 tisíc na 500 tisíc korun,“ doplňuje Miroslav Křížek z agentury CzechInvest, která přijímá žádosti o podporu.

Registrační žádosti o podporu je možné podávat od 1. června 2011 do 15. března 2012 a plné žádosti od 1. července 2011 do 15. června 2012 prostřednictvím aplikace eAccount na internetové stránce www.czechinvest.org.

-kk-

Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info