Propustit zaměstnance na hodinu často není snadné

Za jakých okolností lze zaměstnance propustit na hodinu? Zákon to jasně neříká. Zaměstnanec musí porušit své povinnosti zvlášť hrubým způsobem. Co to v praxi znamená?

Při posuzování, zda je propuštění oprávněné, většinou soud vychází z konkrétních případů. Zaměstnavatel však musí sám prokázat, že pracovník porušil své povinnosti zvlášť hrubě. Větší šanci uspět má v případě, že zaměstnanec způsobil velkou škodu nebo někoho ohrozil.

Propuštění zaměstnance na hodinu nejčastěji umožňuje krádež, dlouhá neomluvená absence či fyzické napadení. Častý je i alkohol, jehož požívání na pracovišti v pracovní době zákoník práce zakazuje. Ani tak ale není lehké poslat zaměstnance, z kterého táhne alkohol, jednou pro vždy domů. Opilost mu totiž musí být prokázána. Důkazem o požití alkoholu je jen krevní zkouška, kterou šéf sám provést nemůže.

-hp-
Zdroj: MF DNES - český deník Mladá Fronta DNES
Zobrazit přehled článků ze zdroje MF DNES