Průvodce prevencí kancelářských onemocnění

Kanceláře jsou obecně považovány za nízkorizikové pracovní prostředí. To však neznamená, že se kancelářským pracovníkům vyhýbají fyzické problémy. Jejich nejčastější nemoc z povolání se nazývá repetitive stress injury (RSI) a je způsobována neergonomickým pracovním prostředím.

Sezení ve stále stejné pozici vede k atrofování určitých svalů, například zad. Opakované, dlouhodobé a jednostranné namáhání naopak přetěžuje jiné svaly – zejména rukou nebo krku. První signály problémů představuje napětí, únava a slabost. Jakmile jste zasaženi bolestí, hovoří se již o poškození. Může pak trvat až roky, než se uzdravíte a mnoho lidí se již nikdy plně nezotaví.

Typickými onemocněními způsobenými RSI jsou syndrom karpálního tunelu, tenisový loket nebo tzv. skákavý prst. Pro zaměstnance mohou být stejně oslabující jako kterékoli jiné pracovní úrazy. Zaměstnavatele taktéž okrádají o produktivitu a morálku zaměstnanců. Dobrá zpráva je, že těmto poškozením lze předcházet. Jak si tedy udržet zdravé a spokojené kancelářské pracovníky?

- Nabídněte každému zaměstnanci ergonomické zhodnocení. Najměte odborníka na ergonomii, aby posoudil pracovní prostředí všech zaměstnanců, kteří u vás pracují na plný úvazek. Nechte si poradit, jak vaše pracovní prostředí zlepšit.

- Vyžadujte dodržování přestávek. Přestávky pomáhají tělu uvolnit. V ideálním případě by každý zaměstnanec měl vstát od pracovního stolu jednou za hodinu a věnovat několik minut protažení. Pokud trpí bolestí, měl by dodržovat 15vteřinové až 30vteřinové přestávky každých několik minut – protáhnout si ruce a zaměřit pohled mimo obrazovku svého počítače.

- Pomáhejte omezovat konflikty a napětí. Uvědomte si, že stres napíná svaly a může vést až ke skřípnutí nervů. Konflikty mezi spolupracovníky mohou navíc způsobovat obavy ze ztráty zaměstnání, vyžadovat práci přesčas nebo jiné nezdravé chování, které může vést k úrazům.

- Podporujte zdravý životní styl. Zaměstnanci by o sebe měli pečovat i mimo pracoviště. Můžete je podpořit tím, že jim nabídnete zdroje ke zdravějšímu stravování a cvičení.

- Zaveďte cvičení. Zaměstnancům může pomoci jednoduché protahování během některé z přestávek. Poskytněte jim malou místnost, kde se budou moci scházet například každé ráno a protáhnout si svaly nebo krátce zacvičit jógu. Protahování snižuje stres, zlepšuje krevní oběh a pomáhá k větší bdělosti – více než šálek kávy navíc.

- Zaveďte školení. Lidé, kteří rozumějí rizikům a varovným signálům RSI, mají menší pravděpodobnost, že se u nich toto poškození vyvine. Vzdělávejte proto své zaměstnance. Uspořádejte například workshop o ergonomii.

- Zřiďte knihovnu zdrojů. Poskytněte zaměstnancům knihy, CD, videa nebo plakáty s tipy pro zdravější životní styl, informacemi o ergonomii, protahování, cvičení apod.

- Vyzvěte zaměstnance, aby se ozvali. Klíčem k úspěšné prevenci je včasný zásah. Informujte proto zaměstnance, že se na vás mhou obrátit, pokud na sobě začnou pozorovat problémy.

-kk-

Zdroj: HR World - on-line komunita pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR World