První celoevropský nástroj pro posuzování pracovních rizik v malých podnicích

Na 19. světovém kongresu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, který proběhl 12. září v Istanbulu, byla oficiálně spuštěna první iniciativa, která má usnadnit posuzování pracovních rizik v malých podnicích na úrovni celé Evropské unie. Jedná se o nástroj v podobě bezplatné internetové aplikace vytvořený Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) s názvem Online interactive Risk Assessment (OiRA).

Vizí iniciativy je pomoci malým podnikům se zaváděním celého procesu posuzování rizik – počínaje jejich identifikací a vyhodnocováním, přes rozhodování o preventivních krocích a určování vhodných opatření až po monitorování a podávání zpráv. Má se tak snížit zátěž firem při provádění a dokumentování postupů posuzování rizik za současného zachování přesnosti.

Projekty OiRA byly spuštěny jak na úrovni EU, tak i na úrovni několika členských států (Kypr, Belgie a Francie). Začal pilotní provoz vývojového a difuzního modelu zahrnující odvětví, jako jsou například kadeřnictví a doprava.

Nástroj OiRA vychází z úspěšného nizozemského nástroje pro inventuru a hodnocení rizik (Risk Inventory & Evaluation) a snaží se zopakovat jeho úspěch v celé Evropě. Oficiální stránky tohoto nástroje zaznamenaly již 1,6 milionu návštěv. V průměru je z těchto stránek stahován 5 000krát měsíčně.

-kk-

Zdroj: EU-OSHA - Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Zobrazit přehled článků ze zdroje EU-OSHA