Psychické poruchy na pracovištích: Máme se bát?

Ilustrační snímek

Stigma, tabu, strach. To všechno nepřestává obestírat duševní poruchy. Duševní zdraví je přitom stále důležitější otázkou na celém světě. Nedávná studie, na kterou upozornila BBC, například ukázala, že druhou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti na světě hned za bolestmi zad je deprese. Ani to však nic nemění na skutečnosti, že zaměstnavatelé zdaleka nejsou připraveni poskytnout podporu zaměstnancům, kteří onemocní duševní poruchou. Na většině pracovišť se o psychickém zdraví mlčí.

Zatímco o diabetu či rakovině se již mluví poměrně otevřeně, většina lidí v práci neřekne, že trpí depresí, léčí se s posttraumatickou stresovou poruchou nebo panickým stavy. Ještě horší by to bylo v případě psychózy, např. schizofrenie. Zkuste si upřímně odpovědět, jak byste reagovali, kdyby vám to řekli. Všechny tyto duševní poruchy jsou stále zbytečně mytizovány. Na následující mýty upozornil server Society for Human Resource Management (SHRM).

1. Duševní porucha je mentální postižení

Ve skutečnosti jde o dvě zcela odlišné věci. Mentální postižení není nemoc ani porucha, ale trvalý stav organismu, který vznikl v důsledku poškození mozku. Jedná se o trvalé snížení rozumových schopností. Duševní porucha se netýká rozumových schopností, ale myšlení, prožívání nebo vztahů k ostatním lidem.

2. Duševní poruchy jsou neléčitelné

Většina lidí, kteří trpí duševními poruchami, může dosáhnout výrazného zlepšení svého stavu a žít produktivní život, pokud se bude léčit. Lékařská věda se rychle rozvíjí i v oblasti psychiatrie a posouvá se od potlačování symptomů k vyléčení duševně nemocných.

3. Zaměstnanci trpící duševní poruchou jsou horší než ostatní

Ve skutečnosti mohou dosahovat i lepších výkonů než ostatní. Zkušenosti zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají duševně nemocné, ukazují, že tito lidé jsou velmi motivovaní, přesní až puntičkářští a rozhodně není pravda, že by v práci častěji chyběli nebo měnili zaměstnavatele častěji než ostatní.

4. Zaměstnanci trpící duševní poruchou nezvládají stres

Problémy se zvládáním pracovního stresu mají duševně nemocní lidé stejně jako duševně zdraví. Mnohem více záleží na vyvážení potřeb individuálních zaměstnanců a pracovních podmínek.

5. Zaměstnanci trpící duševní poruchou jsou nebezpeční (a to i tehdy, když se vyléčí)

Tento mýtus hodně podporují média, v nichž jsou duševně nemocní lidé většinou prezentováni jako nepředvídatelní násilníci. Většina lidí trpících duševní poruchou však nemá sklony k násilí a není nebezpečná.

Máte nějaké zkušenosti se zaměstnanci, kteří trpí duševní poruchou?

-kk-

Zdroj: Society for Human Resource Management - největší světová profesní organizace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Society for Human Resource Management