Psychologie a bezpečnost práce

Bezúrazové pracoviště vyžaduje pozornost ke třem základním faktorům: -pracovní prostředí (včetně nástrojů a vybavení)
-osobnost zaměstnance (jeho postoje, hodnoty a povahu)
-chování zaměstnanců (jako třeba bezpečné, nebo naopak riskantní pracovní postupy, nebo takový způsob práce, který může ohrozit ostatní pracovníky)

Spousta psychologických výzkumů ukazuje, že povahové vlastnosti lidí ovlivňují jejich chování na pracovišti. Ukázalo se, že důvodem, proč někteří zaměstnanci způsobují více škod, nebo si přivodí pracovní úraz častěji než ostatní, není jen smůla nebo nešikovnost. Velkou roli zde hrají charakterové vlastnosti, povahové rysy, i aktuální psychický stav člověka. Zaměstnanec, kterému se daří na co sáhne, je plný optimismu a v osobním životě nemá větší problémy, bude pracovat rozhodně lépe a bezpečněji, než člověk trpící depresemi, úzkostí, nebo se mu právě rozpadá rodina. Proto je důležité všímat si náhlých změn chování zaměstnanců, zejména těch, kteří pracují s potencionálně nebezpečnými stroji (lisy, soustruhy, atd.). Zjistili jste, že pracovník obsluhující několikatunový vysokozdvižný vozík, ve skladu plném dalších lidí, právě prochází rozvodem, nebo mu zemřel někdo z rodiny? Měli byste zpozornět.

Stejně tak jsou důležité neměnné povahové vlastnosti zaměstnance – přecitlivělost, emoční nestabilita, sklony k lehkomyslnosti… Ač to tak na první pohled nemusí vypadat, povahové rysy a psychologické faktory jsou důležitou součástí bezpečnosti vykonávané práce (a samozřejmě i její kvality nebo rychlosti). Motivujte je – vytvořte příjemné pracovní prostředí, dejte jim moderní pracovní náčiní a ochranné pomůcky. Příjemné, nebo naopak nepříjemné vjemy působí na psychiku, která se zpětně odráží na chování, pozornosti a chuti něco dělat (o dodržování BOZP ani nemluvě).

-ds-
Zdroj: Safety Performance - Zdroj informací o behaviorálním přístupu k bezpečnosti práce.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Safety Performance