Registrace do projektu "Stáže ve firmách - vzdělávání praxí" spuštěny

Ilustrační snímek

Od 13. září 2012 se mohou zájemci o absolvování a poskytování stáží registrovat do projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“. Jedná se o projekt Fondu dalšího vzdělávání (FDV), státní příspěvkové organizace ministerstva práce a sociálních věcí, který je financován z evropského Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je zavedení systému dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách a zvýšení uplatnitelnosti občanů na trhu práce.

Projekt je určen pro absolventy, nezaměstnané, osoby vracející se na trh práce (např. maminky po mateřské dovolené) a zaměstnance, kteří mají zájem o další profesní vzdělávání. Podmínkou je trvalé bydliště mimo hlavní město Praha.

Poskytovateli stáží mohou být ekonomické subjekty se sídlem v České republice, které dokáží zajistit pro stážisty mentory a zajistit průběh stáží v souladu s tzv. šablonami stáží. Šablony stáží jsou vytvořeny pro jednotlivé typové pozice. Popisují rámcový obsah stáže, požadavky na stážistu i poskytovatele a vyčíslení nákladů hrazených v rámci projektu.

Informace pro zájemce o účast v projektu jsou k dispozici na www.stazevefirmach.cz, na Facebooku nebo u konzultantů na bezplatné telefonní infolince 800 779 977.

Celkový rozpočet projektu, který bude realizován v období červen 2012 – říjen 2014, je 800 milionů korun. Stáže začnou probíhat v září a předpokládá se zapojení minimálně 5000 osob. Délka jednotlivých stáží bude 1 až 6 měsíců.

-kk-

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí - server MPSV ČR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ministerstvo práce a sociálních věcí