Relax, don't do it

Relax, don't do it

Spěch, vypětí a nadbytek pracovních povinností má pro člověka fyzické i psychické důsledky. Samozřejmě se to promítá i do života pracovního. Množství práce a nedostatek odpočinku je ale většinou spíše než měřítkem schopnosti a úspěchu známkou špatné organizace. Život v chronickém stresu vede k trvalému napětí svalů, rychlému tepu a dechu, vysokému krevnímu tlaku a psychické tensi. Promítá se pak i do sociální oblasti, takže zanikají dlouhodobá přátelství, rodinné a jiné vztahy. Někdo hledá východisko přílišné v konzumaci alkoholu, někdo ve sportu. Princip efektivní pomoci ale spočívá v opravdové relaxaci, která je jednak preventivní, jednak léčebná.

Nejúčinnější prevencí je zamezení vzniku důsledků chronického stresu, tedy cílená podpora parasympatické, protistresové části vegetativního nervstva. K tomu vede především dobrá organizace práce, pozitivní myšlení, nepředjímání potenciálních problémů. Neobyčejně účinné jsou denní koupele v teplé vodě nebo sklenička dobrého alkoholu po návratu z práce. Tyto metody vedou k dilataci cév a tím i lepšímu prokrvení svalů a mozkové tkáně, čímž se uvolní jak svalové, tak i psychické napětí, prohloubí a zpomalí dech. Relaxaci účinně doplňuje také meditace.
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz