Řízení rizik prostřednictvím šetření událostí

Co je nápravným opatřením po dořešení šetření havárie nebo nehody? Pokud pracovník vysokozdvižného vozíku udělá chybu, která nevede k úrazu ani velké škodě, tak se v hodnocení události objeví pouze informace, že operátor musí být příště „více opatrný“ a “pracovat bezpečněji“.

Proč to nedostačuje pro redukci příštích chyb? Co pracovník rozumí pod termínem „více opatrně“ a „bezpečněji“? Když tomu rozumí, proč to nedělal? Tyto termíny jsou velmi subjektivní a pro každého znamenají něco jiného. Správný výstup šetření musí být například následující: „Operátor před zvednutím zjistí, je-li paleta dostatečně zajištěna.“

Takové opatření popisuje, jak má chování operátora vypadat, a může být i kontrolováno. Spolu s popisem chyby musí následovat i školení správného postupu a pozitivní i negativní zpětná vazba, aby se správné pracovní návyky zažily.

-jh-

Zdroj: Occupational Hazards - bezpečnost práce a ergonomie ve firemních programech, legislativa, řízení, zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Occupational Hazards