Sedm vražd stačí

Stephen Doherty, bývalý ředitel policejního oddělení v americkém Wakefieldu, oznámil vydání zásadní studie týkající se násilí na pracovišti. Obsáhlá studie [http://www.dohertypartners.com/FINALREPORTWPV.pdf|Workplace Violence: Wakefield Responds], sponzorovaná Kanceláří národní bezpečnosti ve státě Massachusetts, vznikla jako reakce na 26. prosinec 2000, kdy bylo v závodě **Edgewater Technology** ve Wakefieldu zastřeleno sedm zaměstnanců.

Po dobu dvou let pracoval na této studii tým výzkumníků Fakulty trestního soudnictví Northeastern University po vedením děkana Dr. Jacka Greena za účelem shromáždění informací o příčinách wakefieldského útoku a vymezení preventivních opatření do budoucnosti. V anonymním dotazníku odpovídali na otázky zaměstnanci i vedoucí představitelé společností z výrobního sektoru, stavebnictví, maloobchodu, osobních služeb, zdravotnictví, sociálních služeb, vládních organizací a technicky zaměřených pracovišť. Jejich odpovědi byly vyhodnoceny nejen na základě příslušnosti k sektoru, ale i pohlaví a postavení ve firmě. Základní zjištění studie zahrnují:

- Ženy mají nižší práh odolnosti vůči násilí na pracovišti.
- Citlivost zaměstnanců vůči násilí na pracovišti souvisí s konkrétním pracovním prostředím.
- Nelze zcela jasně vymezit, jaké činy a chování vytvářejí násilí na pracovišti.
- Existuje rozdíl ve vnímání násilí zaměstnanci a vedoucími pracovníky.

-kk-

**Datum vydání:** I/2005
Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com