Škrtnou si ještě kuřáci?

Kuřáci znamenají pro své zaměstnavatele vyšší zdravotní náklady. Zaměstnavatelé proto zahájili boj nejen proti kouření na pracovišti, ale všeobecně. Tyto snahy o záchranu zdraví zaměstnanců a nákladů zaměstnavatelů však úzce hraničí se zasahováním do osobních práv.

Většina států USA například již přijala vlastní zákony zakazující kouření na pracovišti. Federální zákon zatím chybí. Otázkou zůstává, jak daleko mohou zaměstnavatelé dojít. 72 procent z téměř tří stovek manažerů lidských zdrojů, kteří se zúčastnili výzkumu Society of Human Resource Management uvedlo, že jejich firmy zakázaly kouření na pracovišti. 32 procent nabízí programy odvykání kouření, 27 procent omezuje počet přestávek v rámci pracovního dne a 19 procent zakazuje kouření i mimo pracoviště. Najdou se i firmy, které jsou připraveny kuřáky za porušování pravidel propustit.

Na počátku letošního roku se debata o kouření a zaměstnání ve Spojených státech přiostřila. Společnost Weyco ve státě Michigan tehdy propustila čtyři zaměstnance, kteří se odmítli podrobit nikotinové zkoušce. Přestala totiž přijímat kuřáky, zakázala stávajícím zaměstnancům kouřit i doma a nabídla programy odvykání kouření. Náhodnými testy pak kontrolovala, zda se zaměstnanci těchto pravidel skutečně drží. Ve státě Michigan (a nejen tam) je přitom taková situace, že neexistuje zákon zakazující kouření na pracovišti ani zákon na ochranu práv kuřáků. Vyvstává proto mnoho právních otázek ohledně možné diskriminace.

- Má zaměstnavatel právo podnikat vůči zaměstnancům takové kroky ve jménu kontrolování zdravotních nákladů a ochrany jejich zdraví, pokud to zaměstnanec odmítá (nebo není schopen) změnit?

- Je legální usilovat o kontrolu chování zaměstnanců mimo firemní půdu?

- Pokud se zaměstnavatel rozhodne zavést zákaz kouření, je možné pohlížet na testování zaměstnanců na přítomnost tabáku v těle stejně jako na testy na nelegální drogy nebo alkohol?

- Bude možné rozšířit tyto postupy na další mimopracovní chování, které může zaměstnavatel považovat za riskantní, jako je například obezita?

-kk-
Zdroj: Employers Group - Portál pro řízení lidských zdrojů.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Employers Group