Skrytá cena prezentismu

Ilustrační snímek

Prezentismus stojí firmy více než absence zaměstnanců. Jde o situaci, kdy zaměstnanci docházejí do zaměstnání i přesto, že jsou nemocní, což se pak podepisuje na výkonnosti celých pracovních skupin. Ve výsledku pak způsobé více čkody, než kdyby zůstali doma. V oblastech jako je zdravotní péče nebo potravinářství mohou způsobit i katastrofu.

Podíl na nárůstu prezentismu má celková změna společnosti oproti minulým desetiletím. Vzrostl například počet domácností, v nichž vydělávají oba partneři nebo těch, kteří pečují zároveň o děti a staré rodiče. Stoupají také nároky zaměstnavatelů a chybějí dny placené dovolené. Jak by se firmy měly tomuto problému postavit?

- V první řadě si uvědomte, že jde o problém. Zaměstnavatelé často prezentismus podceňují a přehlížejí. Měli by však informovat management o jeho důsledcích.

- Zhodnoťte svou politiku disciplinárních opatření. Firmy často disciplinárně trestají absence zaměstnanců, čímž podporují právě prezenstismus. Je proto třeba zhodnotit stávající postupy, zda nejsou kontraproduktivní.

- Formulujte firemní postoj k prezentismu a informujte zaměstnance. Zaměstnanci by měli vědět, jak se firma staví k chození do práce s nemocí. Zaměstnavatel by měl jasně formulovat, kdy by měli zůstat doma a kdy se mohou vrátit. Budujte kulturu, v níž zaměstnanec nebude cítit tlak, aby přes svou nemoc nezůstával doma.

- Podporujte nemocenskou a poskytujte placené volno. Nabízejte programy volných dní, z nichž si zaměstnanci budou moci pružně vybírat placené volno na základě individuálních potřeb.

- Podporujte pracovní morálku. Pozitivní morálka na pracovišti má velký vliv na výskyt prezentismu. Nízká morálka vede více nemocných k docházení do práce. Nabídněte pružná pracovní opatření, která pomohou zaměstnancům lépe vyvážit pracovní a rodinný život.

- Nabídněte program očkování proti chřipce. Proti prezentismu můžete bojovat i tím, že zaplatíte zaměstnancům očkování proti běžným nemocem, jako je zejména chřipka.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How