Slovenští předčasní důchodci musejí přestat pracovat, nebo pobírat důchod

Více než dvacet tisíc pracujících předčasných důchodců na Slovensku se již příští měsíc bude muset rozhodnout mezi výpovědí a setrváním v předčasném důchodu. Novela zákona o sociálním pojištění totiž zakáže souběh práce a předčasného důchodu. Jen v příštím roce tak má stát ušetřit 55,9 milionů eur. Informoval o tom slovenský deník Pravda.

Vzhledem k dvojměsíční výpovědní lhůtě, kterou stanovuje zákoník práce, začne souběh pobírání předčasného důchodu a příjmu reálně platit až od března 2011.

Předčasní penzisté budou nadále moci pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné, pokud však jejich roční výdělek nepřekročí dvanáctinásobek minimální mzdy, což za minulý rok odpovídá částce 3834,96 eura. Výplata předčasného důchodu bude přiznána jen těm, kteří budou povinně důchodově pojištění jako zaměstnanci nebo živnostníci.

Pro předčasné důchodce, kteří pracují ve stabilních firmách a mají dobrý plat, bude výhodnější zůstat v pracovním poměru.

-kk-

Zdroj: Pravda.sk - portál slovenského deníku Pravda
Zobrazit přehled článků ze zdroje Pravda.sk