Smrt na pracovišti bude věcí policie

Chystaný zákon ve Velké Británii, který má vejít v platnost 6. 4., může HR přinést nové vrásky na čele. Pracoviště, kde se objeví smrtelná nehoda bude bráno jako místo činu a bude zapečetěno pro rozbor soudních vyšetřovatelů.

Pro zaměstnavatele bude v této situaci nemožné získat přístup k těmto prostorám. Navíc bude policie chtít co nejdříve vyslechnout svědky, proto bude nutné, aby HR plánovaly pro nejhorší scénáře a zálohovaly veškerá data nutná pro fungování firmy a o zaměstnancích mimo pracoviště.

Pojišťovací agenti budou také nehodu prošetřovat, a bude proto dobré řídit zaměstnance opatrně a zajistit jejich spolupráci s oběma stranami.

V případě, že se čeká na obžalobu, se musí firma rozhodnout, zda chce mít jedince, kteří jsou v podezření na pracovišti, nebo je suspendovat při plném platu. To je však alternativa, která přinese závažnou finanční zátěž, protože může trvat dlouhou dobu, než se případ vyřeší.

S takovým výhledem bude doporučováno zaměstnavatelům řídit potenciální rizika dosazením odborníků, kteří budou dohlížet na bezpečnost na pracovišti a budou zmocněni k implementaci potřebných změn.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management