Souběžné pracovní poměry a vedlejší činnost

Souběžné pracovní poměry jsou charakterizovány tím, že zaměstnanec má uzavřeno několik pracovních poměrů, ať už se stejným zaměstnavatelem nebo s různými zaměstnavateli. Souběžným pracovním poměrem může být i pracovní poměr sjednaný na dobu dovolené nebo v době mateřské či rodičovské dovolené.

Souběžný pracovní poměr se řídí stejnými pravidly, jako každý jiný pracovní poměr. Práva a povinnosti z těchto pracovních poměrů se posuzují samostatně, s jednou výjimkou – pokud zaměstnanec utrpí úraz nebo je u něj zjištěna nemoc z povolání, přihlíží se při stanovení výše náhrad za ztrátu na výdělku k výdělkům ze všech pracovněprávních vztahů.

Zdroj: HR Forum - Časopis společnosti People Management Forum
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Forum