Splňuje váš BOZP e-learning všechny zákonné požadavky? Nenechte se nachytat

Vytisknout

Agenda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zaměstnavatelům důvěrně známá jako BOZP, je nedílnou součástí personálních procesů. Pro mnohé představuje nutné zlo, které se nicméně ve firmě týká úplně všech – generálního ředitele, vedoucích a řadových zaměstnanců a dokonce i OSVČ s vlastními zaměstnanci. Pokud firma BOZP podcení, riskuje vysoké pokuty a spoustu problémů.

Podle dostupných statistik provedl Státní úřad inspekce práce (SÚIP) v roce 2016 téměř 2000 kontrol u zaměstnavatelů a udělil pokuty v celkové hodnotě téměř 20 milionů Kč. Nejvyšší pokuty mohou dosahovat až 2 milionů Kč, a to nevyčíslujeme další možné náklady spjaté například s případným úrazem na pracovišti.

Vcelku logicky je tak nutné zaměstnance kvalitně proškolit a rozhodně agendu BOZP obecně nepodceňovat. Doba již výrazně pokročila a zaměstnavatelé mohou ke školení BOZP využívat propracované elektronické systémy, které nabízí oproti tradičnímu způsobu vzdělávání s lektorem řadu výhod. Poskytují trvalý přístup k informacím, monitorují, zda zaměstnanci skutečně školením prošli, a nabízí poutavou vizuální formu, která i poměrně nezáživné téma rázem zatraktivní a zvýší šanci, že si zaměstnanec ze školení skutečně odnese to podstatné.

Elektronická školení už nejsou žádnou novinkou a na trhu se běžně setkáte s množstvím dodavatelů nabízejících atraktivní řešení doslova za pár korun. Tušíte ale, která z dostupných nabídek bude pro vaše potřeby nejvhodnější? Víte, jaké otázky si při výběru online systému pro BOZP položit?

Jak vybrat vhodný online systém pro školení BOZP

Klíčovými oblastmi pro výběr online BOZP systému jsou především: obsahové zaměření kurzů, splnění zákonných požadavků, snížení administrativní zátěže, forma a obsah a samozřejmě veškeré doplňující služby, které ve výsledku tvoří celý servis, který vám dodavatel za danou cenu nabízí. Mnoho poskytovatelů online školení BOZP sice nabízí kurz BOZP s certifikátem, ale pozor, může se jednat o chyták! Podívejme se tedy na základní podmínky e-learningu, které musí být splněny.

1. Obsah a forma školení

Velká řada dodavatelů vás v případě online školení nechá vyzkoušet si demoverzi školicího systému. Určitě tuto možnost využijte a v průběhu testování si položte následující otázky:

 • Jedná se o obecný kurz BOZP nebo školení obsahuje problematiku zaměřenou přímo na moji profesi? Obecný kurz BOZP nemůžete použít současně pro obchod, administrativu, autodopravu i restauraci. Kurz musí být zaměřen právě na ty činnosti, které vaši zaměstnanci vykonávají. Pokud poskytovatel nabízí jen jeden obecný kurz, pravděpodobně v něm bude něco obsahově chybět, a nesplníte tedy zákonné požadavky.
 • Jak jsou informace prezentovány? Při testování si sami rychle ověříte, zda je vám předkládaný formát výuky příjemný, informace jsou snadno dohledatelné a probíraná látka na sebe logicky navazuje. Důležitou roli hraje i grafické zpracování.
 • Je forma školení snadno srozumitelná? Pochopí základní obsah školení jak vedoucí manažer, tak skladník? Přesné citace zákona či přímé odkazy na něj nemusí být zaměstnancům bez hlubších vysvětlivek srozumitelné.

2. Splnění legislativních požadavků

Povinnost zajišťovat školení BOZP vychází primárně ze zákoníku práce (zákon 262/2006 Sb. vzpp). Přesnější zákonné požadavky naleznete v zákoníku v rámci § 103 odstavec (2). Zákonné požadavky týkající se školení k požární ochraně (PO) kromě zákoníku práce stanovuje také zákon o požární ochraně (133/1985 Sb. vzpp) spolu s vyhláškou o požární prevenci (246/2001 Sb. vzpp). To jsou, jen pro pořádek, základní předpisy, s nimiž byste se měli seznámit. Při výběru poskytovatele se zaměřte na tyto otázky:

 • Je každé školení zakončeno testem? Ze zákona je nutnou podmínkou řádného proškolení ověřit znalosti zaměstnance.
 • Máme doklad o splnění zákonných náležitostí školení? Dokladem může být například certifikát o absolvování, prezenční listina a nepochybně osnova školení či tematický plán. Zůstanete tak krytí.
 • Jsou zajištěny pravidelné aktualizace školení? Každý poskytovatel školení musí uživatele bezodkladně informovat o legislativních změnách a obratem je implementovat do kurzů.

3. Relevantnost školené problematiky

Všichni zaměstnanci musí projít nejen školením BOZP, ale také školením o požární ochraně, vybraným zaměstnancům pak musí být poskytnuto školení první pomoci. Každá profese má odlišné požadavky, a pokud zaměstnanec pracuje ve výškách či ve skladu, musí mu být poskytnuty i informace o rizicích na těchto pracovištích. Proč tedy rovnou nehledat takový systém školení, ve kterém kromě kurzu BOZP dostanu také kurz PO, kurz první pomoci, školení řidičů či kurzy zaměřené na rizikovější činnosti? Nabídka kurzů by pak mohla vypadat například takto:

 • školení BOZP včetně profesních doplňků;
 • školení PO;
 • školení řidičů;
 • školení první pomoci;
 • školení práce ve výškách;
 • školení práce ve skladu. 

„Velmi žádanou novinkou je seznamování zaměstnanců s dokumentací právě v rámci e-learningu.“

4. Nezapomeňte na seznámení s dokumentací!

Jednou z častých chyb zaměstnavatelů je, že nedostatečně nebo vůbec neseznamují své zaměstnance s interní dokumentací BOZP a PO. Každý zaměstnanec musí totiž znát obsah podnikových směrnic, pravidel a nařízení, kterými se upravují procesy uvnitř firmy – kdo za co odpovídá; co kam hlásit; co je potřeba vědět před použitím toho či onoho přístroje (např. i skartovačky).

Pokud zaměstnancům poskytnete pouze kurz BOZP, je to málo a porušujete zákon. Jak tedy skutečně splnit všechny zákonné požadavky? Jsou dvě možnosti. První možností je seznámit zaměstnance s dokumentací BOZP osobně, což je zdlouhavé, pracné a v podstatě odpadá hlavní výhoda e-learningu, protože je stejně musíte školit osobně. Druhou možností je poskytnout zaměstnancům dokumentaci v elektronické podobě, ale pak nemáte jistotu a potvrzení, že si ji skutečně přečetli.

Velmi žádanou novinkou je proto seznamování zaměstnanců s dokumentací právě v rámci e-learningu. Funguje to tak, že si zaměstnanci kromě kurzů musí projít také vybrané dokumenty BOZP, což systém umí zkontrolovat, a dokonce zaměstnance vyzve k vytištění prohlášení o tom, že se s konkrétními dokumenty seznámili. Zaměstnavatel pak má doklad o tom, že zaměstnanec úspěšně absolvoval kurz BOZP a zároveň se seznámil s povinnými částmi dokumentace BOZP a PO.

Další parametry školicích systémů

Kromě výše uvedených hlavních parametrů školicích systémů je tu i řada dalších funkcí a možností, které není radno podceňovat. Mnoho parametrů dokáže znatelně zpříjemnit dojem uživatele z práce s programem. Mezi důležité prvky patří například:

 • graficky příjemné a snadno pochopitelné uživatelské rozhraní;
 • graficky příjemné a snadno pochopitelné administrační rozhraní;
 • možnost ovládat konto více administrátory;
 • možnost sledovat a kontrolovat aktivitu zaměstnanců (statistiky, přehledy, vyhodnocení znalostí apod.);
 • způsob přihlašování zaměstnanců ke školení
 • možnost absolvování kurzů v dalších jazycích vedle češtiny;
 • možnost flexibilního zobrazení v rámci různých zařízení (PC, mobilní telefon, tablet);
 • propojení s odbornou pomocí v případě dotazů (telefon, chat, email, 24/7);
 • rychlost proškolení (například v případech, kdy je zaměstnance potřeba proškolit již v den objednávky).

Společně bychom jistě nalezli i řadu dalších dílčích parametrů, které je potřeba při výběru vhodného systému BOZP zvážit. Budu rád, když mě doplníte v komentářích. Věřím ale, že vám tento souhrnný článek pomůže se v tématu zorientovat a správně zvolit priority a tím vám práci při řešení agendy BOZP výrazně usnadní.

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako členové Klubu EduCity můžete získat něco navíc.

Komentáře k článku

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace