Spojené státy přitvrzují v boji proti kuřákům

Počet amerických států zakazujících kouření na pracovištích, v restauracích či barech se v letech 2005 až 2007 ztrojnásobil. Konkrétně vzrostl z 8 na 25 a počet států, které nemají žádnou protikuřáckou politiku, klesl z 16 na 8.

Podle odborníků tato omezení snižují  riziko vzniku srdečních onemocnění či rakoviny plic mezi nekuřáky. Považují proto současný vývoj za uspokojivý a očekávají, že se USA podaří splnit cíl, aby protikuřácké zákony měly všechny státy do roku 2010.

-kk
Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com