Starší zaměstnanci nejsou odpověď

Ve Velké Británii má od října začít platit nový zákon proti diskriminaci na základě věku, jehož cílem je vyváženost zastoupení věkových skupin na pracovištích. Snaží se zejména ochránit starší uchazeče o zaměstnání před diskriminací mladšími kolegy. Zaměstnavatelé, kteří se budou snažit tomuto zákonu vyhovět náborem starších zaměstnanců, se však mohou dostat do soudních sporů s mladšími uchazeči, kteří to budou chápat jako diskriminaci na sobě.

Právníci upozorňují zaměstnavatele, že nový zákon chápou špatně, pokud chtějí pouze zvýšit počty starších zaměstnanců. Tato varování se objevila po vydání průzkumu Institutu pro personalistiku a rozvoj (CIPD), který ukázal, že 70 % britských zaměstnavatelů aktivně vyhledává zaměstnance starší 55 let.

Splnění požadavků nového zákona bude pro zaměstnavatele věcí dosažení rovnováhy mezi aktivním přístupem k věkové politice s přijímáním starších zaměstnanců a zajištěním nediskriminačních metod náboru.

-kk-
Zdroj: Startups - Britský server pro začínající podnikatele.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startups