Stejný plat za stejnou práci

Evropská komise spustila celoevropskou kampaň, která má pomoci odstranit rozdíly v platovém ohodnocení mužů a žen. Ženy si totiž v Evropské unii vydělají v průměru o 17,4 % méně než muži. Jádrem této kampaně, která byla zahájena na Mezinárodní den žen, je koncept „stejný plat za stejnou hodnotu".

Komisař pro rovné příležitosti Vladimír Špidla řekl: „Rozdíl mezi příjmy obou pohlaví má více příčin a potřebuje více řešení. Řešení tohoto problému vyžaduje jednání na všech úrovních a oddanost všech zúčastněných, od zaměstnavatelů a odborů až po státní orgány a každého občana. Naše kampaň lidi blíže seznámí s tím, proč ženy v Evropě stále vydělávají o tolik méně než muži, a co s tím můžeme dělat."

Stejný plat za stejnou práci je jedním ze základních principů EU. „Jednoduché a viditelné" případy diskriminace se již podařilo výrazně snížit s pomocí evropských a národních zákonů o rovnosti platů. Nová kampaň bude nyní prohlubovat znalosti o této problematice tím, že bude propagovat správné postupy a distribuovat materiály pro zaměstnavatele a odbory. Další aktivity budou zahrnovat webové stránky, inzerci v evropském tisku a plakátovou kampaň.

-kk-

Zdroj: Employee Benefits - britský portál věnovaný zaměstnaneckým výhodám
Zobrazit přehled článků ze zdroje Employee Benefits