STRATEGIE HR PO SKONČENÍ PANDEMIE ve světle novely zákoníku práce, seminář s Mgr. Evou Bernadet, Praha 5. 6. 2020

Dlouho očekávaná novela zákoníku práce, jejíž účinnost se předpokládá k 30. 7. 2020, resp. 1. 1. 2021, si vyžádá přijetí nových personálních postupů, adaptaci firemní dokumentace i pracovněprávních procesů. Seznamte se s legislativními novinkami pro modifikaci druhů prací, místa výkonu práce, alokace zaměstnanců k jinému subjektu, snižování stavu a dalšími instituty novely zákoníku práce. Přijďte na seminář společnosti POSITIVE a připravte vaši strategii HR v souladu s nejaktuálnějšími potřebami i v „post virovém“ období. 

Firemní flexibilita, která respektuje nejnovější trendy rozhodování českých soudů, novou právní úpravu i aktuální potřeby a možnosti konkrétních společností, se stává klíčovou potřebou, na kterou je nutné adekvátně a včas reagovat.

Seminář se zaměří na klíčové strategie HR a s nimi související pracovněprávní dokumentaci, ve světle novely zákoníku práce i nejnovější judikatury.

Termín: pátek 5. 6. 2020, 9:00-13:00 hod.

Místo konání: Praha, bude účastníkům upřesněno

Cena: 2900 Kč (bez DPH)

REGISTRACE

Akce je vhodná zejména pro: personalisty a HR manažery, podnikové právníky, vedení společností, členy statutárních orgánů, prokuristy a top manažery

Seminář povede Mgr. Eva Bernadet, renomovaná advokátka a uznávaná odbornice v pracovněprávní oblasti. Její semináře se těší velké oblibě, neboť nabízí praktické a srozumitelné právní poradenství v problematice pracovního práva a zaměstnanosti, na které se Eva Bernadet dlouhodobě soustředí.

Obsah semináře:

1. JAK MODIFIKOVAT DRUHY PRACÍ ZAMĚSTNANCŮ

 • Je možné zaměstnancům přidělovat práci dle potřeb a možností firmy (tzv. dispoziční oprávnění zaměstnavatele)?
 • Jak sjednat tzv. alternativní druhy prací a jakou práci bude povinen konat zaměstnanec?
 • Převedení na jinou práci v rámci tzv. mimořádných opatření
 • Změna druhu práce po skončení překážek v práci

2. JAK MODIFIKOVAT MÍSTO VÝKON PRÁCE – DISTANČNÍ PRÁCE

 • Možné formy tzv. distanční práce a nová právní úprava tzv. job sharingu
 • Home office – pravidla, proces a dokumentace
 • Finanční aspekty spojené s distanční prací – náhrada za home office, náhrady škod
 • Možnost omezení či zproštění odpovědnosti zaměstnavatel za distanční práci

3. ALOKACE ZAMĚSTNANCŮ K JINÉMU SUBJEKTU

 • Šest právních forem alokace zaměstnanců k jinému subjektu
 • Zapůjčení zaměstnance jinému zaměstnavateli, bez agentury práce
 • Pracovní cesty
 • Pronájem lidského zdroje jako forma poskytování služeb

4. REDUKCE ZAMĚSTNANCŮ DLE NEJNOVĚJŠÍCH TRENDŮ JUSTICE

 • částečná nadbytečnost – bez nutnosti rušit konkrétní pracovní místa
 • Odpadnutí části náplně práce jako důvod pro rozvázání pracovního poměru
 • Přerozdělení činností mezi další zaměstnance
 • Organizační důvody – dokumentace, pravidla a procesy
 • Hromadné propouštění
 • Rozvázání pracovního poměru předáka odborové organizace

5. DALŠÍ NEJPODSTATNĚJŠÍ INSTITUTY NOVELY ZÁKONÍKU PRÁCE 2020/2021

 

Obchodní podmínky akce.