Stresové nebo stresující otázky?

Stres může postihnout kohokoli, od počítačového programátora po skupinu pracovníků v pásové výrobě. Bez ohledu na typ práce, pokud není stres řízen efektivním způsobem, může být zaměstnancům extrémně škodlivý. Lékařské účty související se stresem a čas strávený mimo práci mohou zaměstnavatele stát přes 150 miliard dolarů ročně. Téměř 15 % zaměstnaneckých nároků na odškodné může být spojováno se stresem. Proto zvažte odpovědi na následující otázky, které souvisí s pracovištěm a mohou vám pomoci zhodnotit stupeň stresu vašich zaměstnanců a zvážit, zda je na řadě další preventivní měření stresu. Několik příkladů:

Považují pracovníci svou práci za příliš komplexní, opakující se nebo monotónní?

Je pracovníkům dovolena určitá kontrola nad jejich pracovními úkoly?

Mají kontrolu nad způsobem, jakým je práce prováděna?

Jsou pracovníci elektronicky sledováni?

Jsou dostupné programy péče o děti a starší osoby?

Mají pružnou pracovní dobu?

Cítí se v práci bezpečně?

Cítí se ocenění?

Považují pracovní náplň za zdrcující, fyzicky nebo duševně?

Je pracovní prostředí bezpečné?

Byla společnost nedávno zakoupena?

Vyskytlo se v posledních 12 měsících snižování počtu zaměstnanců?

Musí pracovníci rychle a přesně reagovat na měnící se podmínky?

Mají nějaké možnosti postupu?

Jsou v práci časté konflikty?

Je jejich plat konkurenceschopný?

Hovoří management se zaměstnanci otevřeně?

Jsou nabízeny cvičební kurzy a kurzy ke snižování stresu?

-ba-

Zdroj: OHS Online - server zabývající se tématem provozní bezpečnosti a bezpečnosti práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje OHS Online