Studie: Evropany i Čechy v práci nejvíce stresuje nejistota

Ilustrační snímek

Nejčastější příčinou stresu při práci v Evropě je nejistota a reorganizace pracovních míst. Za obvyklý považuje stres při práci 51 % Evropanů a 55 % Čechů. Ukázal to 3. ročník celoevropského průzkumu veřejného mínění, který realizovala společnost Ipsos MORI pro Evropskou agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a který se kromě stresu zaměřil také na aktivní stárnutí.

Průzkum probíhal od 23. listopadu 2012 do 05. února 2013 napříč 31 zeměmi včetně Česka.

Stres při práci - Evropa

 • 51 % Evropanů se domnívá, že stres při práci je na jejich pracovišti obvyklý, 16% uvádí, že je „velmi obvyklý“

 • 54 % žen a 49 % mužů považuje stres při práci na jejich pracovišti obvyklý

 • 54 % Evropanů je přesvědčeno, že otázka stresu při práci je dobře řízena, 41 % si myslí, že je řízena špatně

 • 72% Evropanů, kteří uvádějí, že stres při práci je na jejich pracovišti vzácný, zároveň říká, že je tento problém řádně řízen

 • 58 % pracovníků, kteří uvádějí stres při práci na svém pracovišti jako obvyklý, je přesvědčeno, že otázka stresu při práci není dobře řízena

 • 72 % Evropanů považuje za nejčastější příčinu stresu při práci nejistotu nebo reorganizaci pracovních míst, následují odpracované hodiny nebo pracovní zátěž (66 %)

 • 59 % pracovníků vnímá jako příčinu stresu při práci nepřijatelné chování, jako je šikana či obtěžování, 57 % nedostatečnou podporu ze strany kolegů či nadřízených, 52 % nedostatečně jasné vymezení úloh a odpovědností a 46 % omezenou možnost řídit systém práce

Stres při práci – Česká republika

 • 55 % pracovníků v ČR se domnívá, že stres při práci je na jejich pracovišti obvyklý, 18% uvádí, že je „velmi obvyklý“

 • 60 % nemanuálních pracovníků a 50 % manuálních pracovníků považuje stres při práci na jejich pracovišti za obvyklý

 • 51 % je přesvědčeno, že otázka stresu při práci je dobře řízena, 45 % si myslí, že je řízena špatně

 • 68 % pracovníků na částečný úvazek, 46 % pracovníků na plný úvazek a 66 % samostatně výdělečně činných osob si myslí, že stres na jejich pracovišti je dobře řízen

 • 61 % Čechů považuje za nejčastější příčinu stresu při práci nejistotu nebo reorganizaci pracovních míst, následují odpracované hodiny nebo pracovní zátěž (32 %)

Celá studie je k dispozici ke stažení na stránkách EU-OSHA zde: https://osha.europa.eu/cs/teaser/opinion-poll-2013

Výsledky týkající se České republiky pak zde: https://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/eu-poll-slides-2013/package-czech-republic.pptx

-kk-

Zdroj: EU-OSHA - Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Zobrazit přehled článků ze zdroje EU-OSHA