Studie: Nová a vznikající rizika na evropských pracovištích

Ilustrační snímek

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) zveřejnila výsledky celoevropského průzkumu podniků na téma řízení BOZP a rizik na pracovišti ESENER-2 (Second European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks). Průzkum vychází z odpovědí od téměř 50 000 podniků z 36 zemí a zaměřil se na čtyři oblasti BOZP:

  1. obecný přístup podniku k řízení BOZP,
  2. jak se přistupuje k „nově vznikající“ oblasti psychosociálních rizik,
  3. hlavní hnací síly a překážky pro řízení BOZP,
  4. jak se v praxi pracovníci podílejí na řízení BOZP.

Největším rizikem je nutnost jednat s problémovými lidmi

Průzkum potvrzuje, že evropská pracoviště se neustále vyvíjejí pod vlivem měnících se hospodářských a společenských podmínek. Odráží například pokračující nárůst odvětví služeb. Nejčastěji zjištěná rizika se týkají nutnosti jednat s problémovými zákazníky, žáky či pacienty (58 % podniků v zemích EU-28). Následují únavné či bolestivé polohy (56 %) a opakované pohyby rukou nebo paží (52 %). Psychosociální rizikové faktory jsou považovány za náročnější než jiné. Podnikům často chybí informace nebo odpovídající nástroje, aby se s těmito riziky mohly účinně vypořádat.

Hodnocení rizik a opatření na podporu zdraví zaměstnanců

Hodnocení rizik pravidelně provádí 76 % podniků v zemích EU-28. Podle očekávání existuje pozitivní korelace s velikostí podniku, zatímco podle zemí se hodnoty pohybují od 94 % všech podniků v Itálii a Slovinsku až po 37 % v Lucembursku. Většina dotazovaných podniků, které provádějí pravidelné hodnocení rizik, je považuje za užitečný způsob řízení BOZP (90 %). Podniky, které neprovádějí pravidelné hodnocení rizik, to odůvodňují zejména tím, že rizika a nebezpečí jsou již známá (83 %) a že neexistují žádné zásadní problémy (80 %).

V 61 % podniků o otázkách BOZP pravidelně jedná vrcholový management a tento podíl stoupá s velikostí podniku. Nejčastěji se o nich hovoří v České republice (81 %), Spojeném království (79 %) a Rumunsku (75 %). Mezi důvody, které podniky motivují k řízení BOZP, se jako nejčastější důvod uvádí plnění zákonné povinnosti (85 %). Druhou nejvýznamnější motivací je naplňování očekávání zaměstnanců nebo jejich zástupců.

V průzkumu ESENER-2 byly všechny podniky dotázány také na opatření na podporu zdraví u zaměstnanců. Nejčastěji uváděným opatřením (35 % podniků v zemích EU-28) je zvyšování povědomí o prevenci závislostí (kouření, alkohol, drogy), zvyšování povědomí o výživě (29 %) a podpora sportovních aktivit po pracovní době (28 %). Opatření na podporu zdraví nejčastěji uvádějí podniky v odvětví vzdělávání a zdravotní a sociální péče.

Celá studie je k dispozici ke stažení na stránkách EU-OSHA zde nebo na www.esener.eu.

-kk-

Zdroj: EU-OSHA - Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Zobrazit přehled článků ze zdroje EU-OSHA