Studie: Většina Evropanů očekává růst pracovního stresu

Ilustrační snímek

Většina evropských pracujících bojuje s rostoucí hladinou pracovního stresu. Ukázal to v pořadí již druhý ročních výzkumu s názvem EuropeanOpinionPollonOccupationalSafetyandHealth, který pro Evropskou agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) zpracovává agentura IpsosMORI. Výzkum zahrnuje odpovědi více než 35 tisíc pracujících z 36 evropských zemí.

Osm z deseti (80 %) pracujících Evropanů si myslí, že v následujících letech nadále poroste počet lidí trpících pracovním stresem. 52 % dokonce hovoří o výrazném nárůstu. 86 % pracujících Evropanů se dále domnívá, že bezpečnost práce a ochrana zdraví na pracovištích hraje zásadní roli v otázce udržení ekonomické konkurenceschopnosti jejich zemí.

„Finanční krize a měnící se svět práce kladou na pracovníky vyšší nároky, a proto není překvapivé, že stresu při práci lidé věnují prvořadou pozornost,“ uvedla Christa Sedlatscheková, ředitelka agentury EU-OSHA, v tiskové zprávě. „Bez ohledu na věk, pohlaví a velikost organizace je naprostá většina lidí přesvědčena, že stres při práci bude narůstat. Existují však zajímavé rozdíly mezi jednotlivými zeměmi z hlediska osob, které očekávají, že stres při práci „výrazně vzroste“, přičemž nejmenší obavy mají například Norové (16 %) a Řeky znepokojuje narůstající stres nejvíce (83 % uvádí odpověď „výrazně vzroste“).“

V České republice proběhlo 1032 telefonických rozhovorů s reprezentativním vzorkem pracujících starších 18 let. Ukázalo se, že další růst pracovního stresu očekává v dalších pěti letech 76 % Čechů, 46 % pak výrazně. Častěji jsou to ženy(82 %). Dvě třetiny Čechů (66 %) souhlasí s tím, že bezpečnost práce a ochrana zdraví na pracovištích hraje zásadní roli v otázce udržení ekonomické konkurenceschopnosti České republiky. Pouze 53 % Čechů však věří, že by se jejich nadřízení zabývali otázkami bezpečnosti a ochrany práce, na které upozorní. Celkově v Evropě tomu věří 74 % pracujících.

Bližší informace o metodice výzkumu a také zjištění v jednotlivých Evropských zemích naleznete v tiskové zprávě EU-OSHA nebo v souhrnném balíčku s výsledky.

-kk-

Zdroj: EU-OSHA - Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Zobrazit přehled článků ze zdroje EU-OSHA