Studie: Změny struktury zaměstnání na částečný úvazek v SRN

Důležitost zaměstnávání na částečné úvazky stoupá po celé Evropě. Například v sousedním Německu je objem částečných úvazků větší než průměr Evropské unie. To si vyžádalo zásadní strukturální změny. Ve své studii s názvem Ongoing Change in the Structure of Part-Time Employment publikované v polovině roku 2011 je popisuje Německý institut pro ekonomický výzkum (DIW).

I když se částečné úvazky týkají především nekvalifikované práce, stoupá v Německu i počet částečných úvazků pro středně a vysoce kvalifikované pracovníky. Zaměstnávání na částečný úvazek se rozšiřuje do stále více profesí. Výrazně stoupá také počet mužů, kteří pracují na částečný úvazek, ženy však stále převládají.  

Ženy volí částečné úvazky především kvůli rodině, hlavním motivem mužů je další vzdělávání a také nedostatek pracovních míst na plný úvazek. I když se v posledních letech zlepšila německá situace v otázce nezaměstnanosti, počet lidí, pro něž je částečný úvazek pouze nouzovým řešením, zůstává na výrazném čísle 2 milionů.  

Celá studie je k dispozici ke stažení na stránkách DWI zde.

-kk-

Zdroj: DIW Berlin - Německý institut pro ekonomický výzkum
Zobrazit přehled článků ze zdroje DIW Berlin