Úprava pracovního poměru, dárcovství krve

Nový zákoník práce dovoluje úpravu pracovněprávních vztahů odchylně od zákona tam, kde to výslovně nezakazuje. To umožňuje uzavřít takovou kolektivní smlouvu, jež obsahuje i možnost odměňovat zaměstnance podle zvláštních pravidel. Finální podoba závisí na odborech.

Dárcovství krve je ze zákona posuzováno jako překážka na straně zaměstnance, stejně jako nemoc, ošetřování dítěte či návštěva lékaře. Každý dárce má kromě náhrady mzdy ve výši průměrného výdělku nárok na pracovní volno za dobu cesty k odběru, samotný odběr, cestu zpět a zotavení po odběru.

-hp-
Zdroj: MF DNES - český deník Mladá Fronta DNES
Zobrazit přehled článků ze zdroje MF DNES