V čem je práce z domova jiná

Domáckým zaměstnancem je ten, kdo vykonává sjednanou práci doma v pracovní době, kterou si sám rozvrhne. S ohledem na specifika tohoto poměru se na pracovníka nevztahují ustanovení o rozvržení stanovené týdenní pracovní doby a o prostojích.

Při důležitých osobních překážkách v práci náleží těmto zaměstnancům od zaměstnavatele náhrada mzdy pouze v případě úmrtí rodinného příslušníka, svatby vlastní, dětí nebo rodičů a při stěhování. Lidem pracujícím doma nenáleží příplatek za práci přesčas nebo ve svátek.

Zaměstnavatel domáckým zaměstnancům zadává konkrétní pracovní úkoly a obvykle jim k tomu poskytuje pracovní pomůcky a materiál. Pokud pracovník používá vlastní pomůcky, smluvně se sjednává náhrada za jejich opotřebení.

Bez souhlasu zaměstnance nemá zaměstnavatel přístup na pracoviště, proto nemůže zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Domáčtí zaměstnanci také zodpovídají za způsobené škody zaměstnavateli, a to i v případě, že jim při práci pomáhali rodinní příslušníci.

-hp-

Zdroj: Finanční noviny - ekonomický server ČTK
Zobrazit přehled článků ze zdroje Finanční noviny