V kanceláři má nekuřák přednost

To, že v kanceláři kouří většina osazenstva, neznamená, že nekuřák musí pasivně kouřit s nimi. Naopak. Ze zákona totiž jasně vyplývá, že pokud v kanceláři pracuje byť jen jeden nekuřák, nesmí v ní ostatní kouřit.

Speciální úprava je dána i zvláštním zákonem č. 379/2005 Sb. Podle něj je kouření považováno za zvláštní druh toxikomanie, který škodlivě působí na zdraví nejen kuřáků, ale i nekuřáků, kteří jsou bezprostředně účinkům kouření vystaveni.

Proto také ukládá všem včetně zaměstnavatelů povinnost chránit občany před škodlivými vlivy kouření.

-hp-
Zdroj: iDNES.cz - přední český zpravodajský portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje iDNES.cz