Varovné signály duševních problémů zaměstnanců

Manažeři lidských zdrojů by měli znát varovné signály, které ukazují na problémy zaměstnanců s duševním zdravím. Článek shrnuje 10 základních projevů duševních problémů zaměstnanců.

1. Nepředvídatelné změny nálad, kterých si všimnou i kolegové, a získají podle toho dojem, že chování daného zaměstnance neodpovídá jeho charakteru.

2. Impulzivní, zastrašující nebo ponižující chování, které zanechává v ostatních pocity strachu a nervozity.

3. Extrémní smutek nebo sklíčenost, které doprovází emocionální projevy strachu nebo pláče.

4. Dlouhodobá zvýšená odtažitost a izolace, která je v rozporu s dosavadním chováním zaměstnance.

5. Zvýšená opatrnost a obrana. Slovní výrazy naznačující, že se zaměstnanec cítí být ohrožen svým okolím.

6. Zjevné zaujetí vlastními myšlenkami doprovázené problémy s pozorností a soustředěním a výrazně nižší produktivitou.

7. Výrazně zvýšený objem absencí bez důvěryhodného vysvětlení.

8. Zvýšené obsesivní uvažování a nutkavá pozornost vůči detailům vedoucí k výrazně omezeným pracovním výstupům.

9. Výrazné oslabení efektivity práce a pozitivních vztahů s kolegy spojené s projevy závažných osobních, nepracovních problémů.

10. Úzkostlivé chování, přílišná nervozita a obavy, které snižují produktivitu.

Při posuzování těchto skutečností mějte na paměti, že každá situace je jiná, a každý případ by proto měl být hodnocen individuálně. Výše uvedené signály byste však měli považovat za důležité, objevují-li se častěji. Změna v chování je někdy stejně zásadním signálem jako chování samotné. V případě závažných duševních problémů zaměstnanců se poraďte také s právníky. Lidské zdroje by měly zajistit dodržování práv zaměstnanců bez ohledu na jejich duševní stav.

-kk-

Zdroj: Human Resource Executive Online - novinky, strategie a zdroje pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Human Resource Executive Online