Vlády by měly podpořit podnikání žen

Podle předsedkyně Valného shromáždění OSN by vlády měly dělat více pro podporu podnikání mezi ženami. Sheikha Haya Rashed Al Khalifa vystoupila na newyorské konferenci k projektu Millennium Development Goals s příspěvkem, v němž vyjádřila své přesvědčení, že vlády jednotlivých zemí hrají stěžejní roli v boji proti chudobě žen a jejich rodin. Využít by k tomu měly postupy citlivější k pohlaví v otázkách zaměstnávání, placení daní a investičních možností.

Millennium Development Goals je soubor osmi cílů v rámci boje proti chudobě, na kterých se shodli světoví vůdci v roce 2000. Jedním z nich je právě rovnost pohlaví. Ženy by měly získat stejný přístup na jednotlivé trhy a také rozumné úrokové sazby pro splácení úvěrů.

Sheikha Haya Rashed Al Khalifa ocenila úspěchy s maloobchodními půjčkami a zvýšením počtu příležitostí pro vzdělávání zejména v Asii, Latinské Americe a Africe. Chválila také internet, který dal ženám jednak hlas a jednak přístup k informačním a komunikačním technologiím.

-kk-
Zdroj: Startups - Britský server pro začínající podnikatele.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startups