Vše, co jste chtěli vědět o závodním stravování - 2. část

Druhá část článku o daňové problematice závodního stravování popisuje jednotlivé možnosti zaměstnavatelů konkrétněji. Když zaměstnavatel pronajme své zařízení jiné firmě a ta bude poskytovat stravování i zaměstnancům pronajímatele, nepůjde již z hlediska pronajímatele o vaření ve vlastním zařízení. Zaměstnavatel může v takovém případě poskytovat zaměstnancům daňově účinný příspěvek na stravování až do výše 55 % ceny jednoho hlavního jídla v průběhu jedné pracovní směny, maximálně však do výše 70 % stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin.

Zvolí-li zaměstnavatel možnost dovozu hotových jídel na pracoviště, nebude se jednat o provozování vlastního zařízení závodního stravování, i když je bude vydávat ve vlastní jídelně. V ceně dováženého jídla však může být kalkulována nejen hodnota vlastního jídla, ale i související náklady na dopravu, telefony, korespondenci s dovozcem či výrobcem jídel, nebo i interní náklady týkající se výdeje jídel a prostor, ve kterých zaměstnanci přivezená jídla konzumují.

V případě zajištění závodního stravování u jiného subjektu (např. místní restaurace) platí, že do ceny jídla je možné zahrnout i případný poplatek za zprostředkování. Poskytnutí závodního stravování formou stravenky umožňuje zaměstnancům individuální výběr restaurace nebo obchodu s potravinami. Výhodou tohoto způsobu stravování je skutečnost, že stravenky nejsou předmětem DPH. Navíc nikde není stanovena cena hlavního jídla.

-kk-

Zdroj: Účetní svět - český portál a online komunita pro odborníky na účetnictví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Účetní svět