Vyhrajte vstup na seminář Velká novelizace zákoníku práce 2020/2021 od TSM

Dlouho očekávaná novela zákoníku práce nabyde účinnosti 30. 7. 2020 a zbývající část od 1. 1. 2021. Přijďte se v kostce seznámit s nejdůležitějšími změnami, které bude vaše firma muset zohlednit ve svých stávajících personálních procesech. Vyhrajte volnou vstupenku na pracovněprávní seminář společnosti TSM na libovolný termín konání akce v Brně.

Cílem semináře bude především připravit zaměstnavatele, personalisty, účetní, jednatele, HR manažery a všechny zaměstnance na plánované změny, jejichž účinnost se předpokládá v následujících měsících. Setkání je určeno začínajícím i pokročilým účastníkům v oblasti pracovního práva.

Školení bude doplněno o praktické příklady z kontrol inspektorátu práce a ze soudních sporů v personální oblasti.

Vyhrajte volnou vstupenku na seminář v Brně

Zodpovězte jednoduchou otázku v odkazu a zapojte se do soutěže o volný vstup na akci. Výherce si bude moci vybrat libovolný termín účasti na kurzu v průběhu letošního roku s místem konání v Brně. Termíny konání akce.

SOUTĚŽ

Soutěž probíhá do 7. července 2020.

Pravidla soutěže

Máte-li zájem zúčastnit se semináře v Praze nebo Ostravě, můžete se nezávisle přihlásit přímo na stránce společnosti, kde naleznete veškeré podrobnosti.

Obsah semináře

  • Velké změny v oblasti dovolené – komplexní průvodce novelou.
  • Novinka – pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
  • Změny v pružném (flexibilním) rozvržení pracovní doby.
  • Nová úprava náhrady nemajetkové újmy zaměstnanci.
  • Novinky v oblasti doručování písemností zaměstnancům/zaměstnavateli.
  • Nový institut – sdílené pracovní místo.
  • Potvrzení o zaměstnání aneb zápočtový list – pozor na změny
  • Přechod práv a povinností a související změny a souvislost se skončením pracovního poměru
  • Novelizace odvolání z vedoucího pracovního místa.

Lektoři semináře

JUDr. VALÍČKOVÁ Irena, MBA a JUDr. VALÍČEK Adam, MBA
Vedoucí partneři advokátní kanceláře Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o.

Lektoři si vyhrazují právo přednášet za účasti jednoho lektora.

Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu legislativnímu procesu.

V rámci semináře obdržíte písemné podklady k problematice a další materiály. Samozřejmostí je občerstvení v podobě coffee break.