Vyjde to letos?

Řada lidí si stále dává novoroční předsevzetí. Do půl roku však zpravidla ztrácí motivaci a snahy o zlepšení se vzdává. Změny jsou složité a ne každý je dokáže ve svém životě uplatnit. Nejčastěji si lidé přejí zhubnout, dokončit nějaký projekt nebo lépe vyvážit svůj život. Dopouštějí se však zásadních chyb, jako jsou nereálná očekávání, stanovování cílů, o nichž nejsou zcela přesvědčeni nebo neznalost vhodné metody. Článek popisuje několik strategií, jak zvýšit šance na úspěch novoročních předsevzetí.

Každý by si měl nejprve vyjasnit své hodnoty a určit priority svých snah. Stanovit by si měl obtížný, ale dosažitelný úkol. Pak je třeba vyvinout pán plnění a vytvořit si systém pobídek, které dokáží udržet motivaci vzhledem k očekávanému cíli.

-kk-

**Datum vydání:** XII/2004
Zdroj: Newswise - americký informační portál pro novináře z oblasti lidských zdrojů, obchodu a vědy
Zobrazit přehled článků ze zdroje Newswise