Výpověď podle starého či nového zákoníku?

Období, v němž přestává platit starý Zákoník práce a nastupuje nový, může dojít k nejasnostem. Podle kterého zákoníku se řídit například v otázce výpovědi pracovníka?

V tomto případě hraje roli doba, kdy byla výpověď podána. Pokud tomu bylo před nabytím účinnosti nového Zákoníku práce, který vstoupil v platnost 1. ledna 2007, je nutné se řídit tehdy platnou právní normou, tedy zákoníkem starým. Pokud byla výpověď podána v letošním roce, řídí se již podle zákoníku nového.

-hp-
Zdroj: Finanční noviny - ekonomický server ČTK
Zobrazit přehled článků ze zdroje Finanční noviny