Vysílání zaměstnanců do zahraničí snadno a rychle

Pokud se chystáte vyslat některé zaměstnance do zahraničí, existují dokumenty a další nástroje, které vám usnadní práci. Článek popisuje tři z nich.

- Formulář pro zahájení vyslání. Standardizovaný formulář obsahuje všechna potřebná data o vysílaném zaměstnanci, případně jeho partnerovi a dětech, odměnách a poskytovaných službách, poskytovatelích pojištění, typu vyslání, přijímající společnosti nebo účtování nákladů.

- Kontrolní seznamy. Chcete-li jistotu, že jste na nic nezapomněli, použijte kontrolní seznamy (tzv. check-lists), které specifikují, v jaké fázi je potřeba co udělat. Podobný seznam vytvořte i pro zaměstnance, který jede do zahraničí poprvé.

- Matice rolí a zodpovědností. Tento nástroj specifikuje, kdo bude při vyslání za co zodpovědný. Shrne, co má na starost personalista, samotný zaměstnanec, účetní či externí dodavatelé.

-kk-

Zdroj: iHNed.cz - online zprávy Hospodářských novin
Zobrazit přehled článků ze zdroje iHNed.cz