Využijte stres ve svůj prospěch

Existuje neskonalé množství motivačních faktorů, které můžeme v práci využívat ve svůj prospěch. Většinu z nich ale musíme sami vytvářet, čímž ztrácíme čas. Velmi zajímavé je, že ve svůj prospěch můžeme využít i stres.

Stres je v posledních letech našim každodenním společníkem. Většina ho vnímá v negativním slova smyslu. Zpomaluje pracovní výkon a do jisté míry podlamuje zdraví. Je tedy na místě, naučíte-li se využívat stres jako motivační pomůcku.

Stres vlastně přivádí celý organismus do pohotovosti. Někdy se může stát, že nezvládneme velké nasazení a takzvaně vyhoříme. Přílišné nasazení, ale můžeme využít ve svůj vlastní prospěch.

Proces, jak začít využívat stres není jednoduchý a vyžaduje trénink. Až si ale na určité postupy zvyknete, zautomatizují se vám a nebude s tím mít žádný problém.

Když začínáte cítit, že se dostáváte víc a víc do stresové situace, nezačněte panikařit a hlavně se s tím nikomu nesvěřujte. A jděte na oběd! Ano, když budete umět vysadit a na hodinku třeba změníte prostředí, uvidíte, že pak práci doděláte bez zbytečných nervů včas.

Funguje také to, když si ráno uděláte čas a na papír si napíšete plán na celý den. Výsledkem tedy je, že když vás začne přepadat panika, zvolte si nějakou logickou činnost, třeba řazení jednotlivých úloh. Poté plňte jeden úkol za druhým a místo škrtání papír ohýbejte, abyste vždy viděli jen na jeden úkol, který musíte splnit.

-pk-

Zdroj: HR Web.sk - Internetový týdeník o kariéře, lidských zdrojích a řízení.
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Web.sk