Za nás bude líp

Americké prezidentské volby přinášejí lidem kromě jiného i dva různé pohledy na oblast zaměstnání. Dosavadní prezident Bush prosazuje například náhradní volno namísto placené práce přesčas. Senátor Kerry v tom však vidí pouze přinucení zaměstnanců k využití pracovního volna a přichází s návrhem na rozšíření zákona o uvolnění z práce z rodinných a zdravotních důvodů.

Pokud jde o zdravotní péči o zaměstnance, prezident Bush podporuje zdravotní spořitelní účty. Senátor Kerry se zasazuje o zpětný dovoz léků na předpis a zpřístupnění zdravotních plánů, které jsou dnes k dispozici členům Kongresu, i řadovým Američanům. Vláda prezidenta Bushe schválila úpravy zákona o práci přesčas. Vymezila tak, kdo má na tuto práci nárok, čímž usiluje o snížení počtu soudních sporů. Kerry považuje tento krok za nevhodný, jelikož podle jeho názoru připravil o možnost pracovat přesčas příliš mnoho zaměstnanců.

Senátor Kerry by chtěl zvýšit minimální mzdu z 5,15 na 7 dolarů do roku 2007. Prezident Bush zůstává opatrnější. Tvrdí, že zvýšení minimální mzdy by oslabilo celou ekonomiku. V otázce bezpečnosti práce podporuje senátor Kerry povinná opatření pro snižování pracovních úrazů z ergonomických důvodů. Prezident Bush se staví proti povinným opatřením a preferuje dozor a udělování povolení.

-kk-

**Datum vydání:** X/2004
Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com