Žádosti dotace z programu ICT a strategické služby startují

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest zahajuje 3. března příjem registračních žádostí o dotace z evropského programu ICT a strategické služby, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace (2007-2013).

Program je určen k podpoře nabídky nových informačních systémů a služeb a motivaci podnikatelů k investování a tvorbě nových kvalifikovaných pracovních míst v sektoru informačních a komunikačních technologií. Podniky bez ohledu navelikost mohou získat dotaci od 2 do 75 mil. korun.

Podnikatelé mohou využít tuto podporu zejména na pořízení softwaru a softwarových licencí, zřízení a provozování center sdílených služeb, center zákaznické podpory nebo center oprav high-tech výrobků a technologií. Příjem registračních žádostí v rámci této výzvy bude ukončen 30. června 2008.

CzechInvest předpokládá, že zájem bude obdobný jako u druhého dotačního programu v rámci OPPI - ICT v podnicích. Do konce roku 2007 v něm obdrželi 324 žádostí, což ve finančním vyjádření představuje více než 250miliónový převis poptávky podnikatelů nad nabízenou alokací.

Žadatelé mohou posílat všechny své dokumenty do agentury CzechInvest prostřednictvím její internetové aplikace eAccount, což výrazně sníží náklady a časovou náročnost administrace projektů. Aplikace, která je přístupná 24 hodin denně, zároveň umožní průběžné sledování procesu administrace a aktuálního stavu hodnocení žádosti.

-kk-

Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info