Zaměstnanci na Slovensku vyjdou od nového roku firmy dráž

V důsledku novelizace zákonů o sociálním a zdravotním pojištění mohou firmy a další organizace působící na Slovensku očekávat nárůst nákladů na zaměstnance. Konečné znění obou zákonů, které by měly začít platit od ledna 2011, v současné době projednává slovenský parlament.

Sociální pojištění bude zahrnovat i odstupné či pohotovost

Novela zákona o sociálním pojištění počítá se zvýšením vyměřovacího základu zaměstnance například o odstupné a odchodné, plnění poskytovaná po skončení pracovního poměru, odměny při jubilejích nebo náhrady za pracovní pohotovost. Počítá se také se zohledněním daňových souvislostí s používáním motorových vozidel zaměstnavatele a části zaměstnaneckých opcí. Dosavadní minimální ani maximální vyměřovací základ se však nezmění.

Zdravotní pojistné budou nově platit i příjemci dividend

Novela zákona o zdravotním pojištění připravuje rozšíření okruhu pracovních vztahů, z nichž se budou platit odvody pojišťovně. Zdravotní pojištění tak budou platit všechny fyzické osoby, jejichž příjem se zdaňuje jako příjem ze závislé činnosti a také příjemci dividend nebo příjmů z kapitálového majetku a dalších příležitostných příjmů.

-kk-

Zdroj: HNonline - zpravodajský server slovenského ekonomického deníku Hospodárske noviny
Zobrazit přehled článků ze zdroje HNonline