Zásadní změny v pracovním právu schváleny a připraveny na implementaci

Dne 19. září 2023 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákoníku práce, která přináší klíčové změny v oblasti zaměstnávání. Tato novela, která vstoupila v platnost od 1. října 2023, má významný vliv na různé aspekty pracovního života. V 1. Vox jsme připraveni vás provést těmito změnami a ukázat vám, jak se s nimi vypořádat v praxi.

Ilustrační snímek

Elektronické uzavírání dohod

Jednou z klíčových oblastí, které novela zákoníku práce ovlivní, je digitalizace HR procesů. Novela zjednodušuje proces elektronického uzavírání pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti (DPP), dohod o pracovní činnosti na dobu určitou (DPČ) a dodatků k těmto dohodám. Na tyto dokumenty již není vyžadován uznávaný elektronický podpis, ale zaměstnavatel je povinen je doručit zaměstnanci na jeho soukromou elektronickou adresu. Zaměstnanec má následně právo odstoupit od dohody do 7 dnů po jejím uzavření.

Doručování důležitých HR dokumentů

Další digitalizační změnou je nové pravidlo doručování důležitých dokumentů elektronicky. Pod určitými podmínkami je možné doručit zaměstnanci důležité dokumenty, jako je zrušení pracovního poměru během zkušební doby nebo výpověď, prostřednictvím emailu bez nutnosti, aby zaměstnanec potvrzoval jejich doručení.

Rozšíření informační povinnosti

Novela rovněž rozšiřuje informační povinnosti zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé musí písemně informovat zaměstnance o různých podmínkách pracovního poměru, včetně délky dovolené, pracovní doby, zkušební doby, podmínek ukončení pracovního poměru a minimálních odpočinkových dob.

Balík změn pro DPP a DPČ

Novela zákoníku práce také přináší několik důležitých změn v oblasti dohod o pracovní činnosti na dobu určitou (DPČ) a dohod o pracovní činnosti (DPP):

  • Zaměstnavatelé jsou povinni rozvrhovat pracovní dobu nejméně 3 dny předem.
  • Musí evidovat pracovní dobu a dodržovat další pravidla týkající se pracovní doby a odpočinkových dob.
  • Jsou povinni poskytovat pracovní volno při překážkách v práci a od 1. 1. 2024 i placenou dovolenou.
  • Zaměstnanci mají nárok na odměnu za práci ve svátek, v noci a o víkendu za stejných podmínek jako mzdu.
  • Nová práva mají i pečující osoby, jako jsou těhotné zaměstnankyně nebo pečující o závislé osoby.

Home office

Zásadní změny se týkají také práce na dálku (home office). Tato forma práce bude možná pouze na základě písemné dohody, kterou lze vypovědět. Zaměstnanci, kteří si sami rozvrhují pracovní dobu, budou mít nárok na mzdu za práci přesčas a ve svátek.

Náklady na práci na dálku nese zaměstnavatel, pokud není dohodnuto jinak. Náklady se mohou vyrovnat formou prokázaných výdajů nebo paušálu, který bude stanoven Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Závěrem lze říci, že novela zákoníku práce má vliv na všechny zaměstnavatele. Rozšířená informační povinnost platí pro všechny a je třeba se na ni připravit. Zaměstnavatelé by měli pečlivě zvážit, jak tyto změny implementovat do svých procesů a připravit odpovídající dokumentaci.

Jak změny zavést do praxe?

S platností novely je potřeba jednat rychle. Naše školení jsou zde, aby vám pomohla efektivně se připravit na nové právní podmínky. Naši lektoři mají dlouholeté zkušenosti s aplikací zákoníku práce v praxi a jsou připraveni Vás provést skrze všechny aspekty novely, které se mohou týkat vašeho podnikání. Z relevantních kurzů jsme pro vás připravili:

25. 10. 2023 Zákoník práce po novele 2023 – prakticky, krok za krokem

Seminář Vladimíra Černého pro začínající mzdové účetní, personalisty a management a všechny ostatní, kteří při své praxi potřebují znát pracovněprávní předpisy a mají již o této oblasti základní povědomí. detail kurzu

16. 11. 2023 Změny v personální a mzdové problematice od roku 2024

Seminář Zdeňka Křížka pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace. detail kurzu

5. – 6. 12. 2023 Pracovní právo prakticky a aktuálně pro rok 2024

Seminář je určen všem pokročilým zájemcům o problematiku pracovního práva ze soukromého i veřejného sektoru, tj. zejména personalistům, podnikovým právníkům, advokátům, mzdovým účetním a řídicím pracovníkům. detail kurzu

18. 12. 2023 Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů pro rok 2024

Seminář Vladimíra Černého určený personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, odborovým funkcionářům a všem ostatním, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální a mzdové záležitosti. detail kurzu

18. – 20. 12. 2023 Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2024

Třídenní cyklus určený personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, odborovým funkcionářům a všem ostatním, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální a mzdové záležitosti. detail kurzu

ZÁZNAM WEBINÁŘE Transpoziční novela zákoníku práce 2023

Videokurz Michala Vrajíka, který je ihned k dispozici v našem e-shopu. Program má velmi podobnou strukturu jako článek uvedený výše, ale navíc je doplněn o rozšiřující informace, praktické rady a tipy pohledem advokáta. detail kurzu