Závislý zaměstnanec nemusí být ztracený

Závislost zaměstnanců na alkoholu a drogách stojí firmy ročně miliardy v podobě absencí na pracovištích, pracovních úrazů, chybných rozhodnutí či dokonce zpronevěr a krádeží. Mnoho zaměstnavatelů se však k tomuto problému staví pouze tím, že postižené zaměstnance propustí.

Bylo by nemyslitelné propustit někoho, kdo trpí rakovinou, diabetem nebo jiným chronickým onemocněním. Sociální stigma spojené se závislostmi je však obrovské. Nahlíží se na ně jako na špatnou volbu, i když jde také o nemoc.

Jednou z příčin toho, proč firmy neposkytují pomoc závislým zaměstnancům, je relativně malý počet manažerů, kteří umějí rozpoznat příznaky závislosti. Typické příznaky zahrnují:

- dech, který je cítit alkoholem,

- klopýtání nebo nedostatek koordinace,

- potíže se soustředěním nebo strnulý výraz,

- nepřirozeně pasivní nebo agresivní chování,

- postupné zhoršování vzhledu a osobní hygieny,

- časté absence – zejména v pondělí,

- neobjasněná zranění a nehody,

- chronickou podrážděnost,

- zarudlou kůže,

- výpadky nebo ztráty paměti,

- zájem o dostupnost alkoholu na společenských akcích nebo firemních událostech mimo kancelář.

Co tedy může zaměstnavatel dělat? V první řadě by se měl zajímat o rozsah závislostí na svých pracovištích. Představa, že zrovna vašim zaměstnancům se závislost vyhne, je naivní. Zvažte například důvěrný průzkum mezi zaměstnanci. Ujistěte se, že pravidelně informujete o postupu firmy proti závislostem – disciplinárních opatřeních i možnostech pomoci s léčbou. Shrňte tato pravidla v příručce pro zaměstnance.

Důležité je budovat firemní kulturu, v níž budou spolupracovníci připraveni zasáhnout namísto ignorování závislosti kolegy. Závislý zaměstnanec nemusí být ztracený.

-kk-

Zdroj: HR World - on-line komunita pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR World