Zdravá firma ušetří na daních

Američtí senátoři Tom Harkin (demokrat, Iowa) a Gordon Smith (republikán, Oregon) přišli s návrhem nového zákona, který daňově zvýhodňuje zaměstnavatele nabízející svým zaměstnancům wellness programy. Tento návrh, nazvaný Healthy Workforce Act (senátní návrh 1753) počítá s odpisem 200 dolarů na zaměstnance u prvních 200 zaměstnavatelů a 100 dolarů pro ostatní.

Firemní wellness program s nárokem na daňové zvýhodnění, by měl sestávat alespoň ze tří z níže uvedených čtyř základních součástí:

1. program zdravotní osvěty, který zahrnuje vzdělávání a hodnocení zdravotních rizik,

2. angažovanost zaměstnanců ve formě výboru zajišťujícího efektivní průběh wellness programu a sledování účasti zaměstnanců,

3. změna chování zaměstnanců směrem ke zdravějšímu životnímu stylu (pomocí poradenství, seminářů, on-line programů, samostudia apod.), především v otázkách kouření, obezity, řízení stresu, fyzické kondice, výživy, zneužívání léků, depresí a duševního zdraví,

4. podporující pracovní prostředí, zejména pravidla zdravého chování v práci, výhody pro účastníky programu a možnost stát se vedoucím wellness programů.

Daňové zvýhodnění spojené s wellness programy by mělo u oprávněných zaměstnavatelů trvat po deset let. Smyslem tohoto zákona je vzdělávání a motivace zaměstnanců směrem ke zdravému životnímu stylu, což pomůže snížit náklady na zdravotní péči a udržet zdravou společnost.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com