Zdravotní péče: Budou kuřáci a obézní platit více?

Stárnoucí pracovní síla dělá Američanům stále větší potíže. Výsledky výzkumu University of Chicago publikovaného v časopise Health Affairs ukázaly, že Spojené státy nevědí, jak financovat zvýšené potřeby zdravotní péče, které bude rostoucí starší generace potřebovat.

Náklady na zdravotní péči rostou na straně zaměstnanců i zaměstnavatelů, a tak se většina Američanů domnívá, že by více platit měli začít kuřáci a obézní lidé. 12 procent ze 1 500 oslovených si dokonce myslí, že je správné, aby větší peníze na zdravotní pojištění vynakládali ti, jejichž rodinné anamnézy zahrnují srdeční příhody a rakovinu.

Američané se dále přiklánějí k tomu, aby zaměstnavatelé rozšířili pokrytí zdravotních nákladů za zaměstnance či k tomu, aby vláda poskytla zabezpečení všem. V současné době je v USA asi 46 milionů nepojištěných. Více než polovina oslovených se ale domnívá, že by pojištěn měl být každý.

-kk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues