Ženy a trh práce v ČR

Ženy a trh práce v ČR

V rozhovoru pro server jobpilot.cz hovořila JUDr. Jaroslava Štamberková z Českého helsinského výboru o projektu „Prosazování politiky rovných příležitostí na trhu práce v ČR“. Realizace projektu začala 1.1.2002 a skončila 28.2.2003. Po celé republice proběhlo 14 seminářů pro ženy, které měly zájem o problematiku rovných příležitostí, včetně možností obrany proti diskriminaci na trhu práce. Zároveň byla vydána první komplexně pojatá publikace o rovných příležitostech. Na ukončený projekt bezprostředně navazují další projektové aktivity, v rámci kterých bude ženám i nadále poskytováno bezplatné právní poradenství v oblasti diskriminace na trhu práce.

V České republice již bylo řešeno několik desítek případů diskriminace žen na trhu práce. Nejčastěji se týkaly věku, povinností k rodině a odměňování. Informovanost žen v otázce jejich práv se nadále zvyšuje i u případů šikany na pracovišti. Některé signály však v těchto případech naznačují, že české soudy si se žalobou podanou ženami pro diskriminaci zřejmě nevědí rady.

JUDr. Štamberková dále zdůrazňuje, že v mnoha případech se na ni obracejí i manželé či partneři žen s žádostí o právní informaci, jak by jejich partnerky měly řešit problémy se svými zaměstnavateli. Na to, že ji někteří lidé označují za feministku odpovídá, že je právnička a zabývá se případy porušování práva v pracovně právních vztazích. Jejím cílem je překonat vžité diskriminační předsudky o naší společnosti, konkrétně myšlenku, že ženě náleží domácnost a muži kariéra.

**Datum vydání:** III/2003
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz