Změna práce a zdravotní důvody - 2. část

Podmínky sjednané v pracovní smlouvě jsou po celou dobu pracovního poměru závazné pro zaměstnance i zaměstnavatele. Například zdravotní důvody však mohou změny přinést. Nejčastěji se jedná o změny sjednaného druhu práce. Zákoník práce ale stanovuje podmínku, aby se na těchto změnách dohodly obě strany.

Pokud zaměstnanec s převedením na jinou práci nesouhlasí a práce na novém místě by měla přesáhnout dobu 22 dní, je zaměstnavatel povinen vyjednávat o převedení s příslušným odborovým orgánem.

Ke změně druhu práce musí zaměstnanec předložit předloží lékařský posudek o svém zhoršeném zdravotním stavu, který mu dlouhodobě neumožní vykonávat dosavadní práci. Zaměstnavatel povinen vyhovět, jakmile to dovolí jeho provozní možnosti.

- Nepřidělí-li zaměstnavatel zaměstnanci jinou práci, vzniká překážka v práci na straně zaměstnavatele podle § 130 zákoníku práce a zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Dalším důsledkem pak je vznik výpovědního důvodu podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) zákoníku práce.

- Kdyby zaměstnavatel přidělil zaměstnanci práci, která by odpovídala jeho novému zdravotnímu stavu, dostával by zaměstnanec mzdu odpovídající vykonávané práci. Nárok na doplatek do průměrného výdělku by měl však jedině v případech, jestliže by si na nové práci vydělával méně v důsledku ohrožení nemocí z povolání, karantény, odvrácení živelní události nebo kdyby jinou práci mohl vykonávat po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

-kk-

Zdroj: Účetní svět - český portál a online komunita pro odborníky na účetnictví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Účetní svět