Změna práce a zdravotní důvody

Podmínky sjednané v pracovní smlouvě jsou po celou dobu pracovního poměru závazné pro zaměstnance i zaměstnavatele. Například zdravotní důvody však mohou změny přinést. Nejčastěji se jedná o změny sjednaného druhu práce. Zákoník práce ale stanovuje podmínku, aby se na těchto změnách dohodly obě strany.

Zaměstnavatel je podle zákoníku práce povinen převést zaměstnance na jinou práci, pokud jeho zdravotní stav neodpovídá způsobilosti k výkonu práce, je postižen nemocí z povolání nebo se jedná o těhotnou ženu či kojící matku vykonávající práci, která ohrožuje její zdravotní stav. Totéž platí pro případ, kdy o převedení rozhodne soud.

Dále existují případy, kdy zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci, pokud to uzná za vhodné. Jedná se o případy, kdy zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď pro nesplňování předpokladů pro výkon práce nebo pro porušení pracovní kázně, zahájení trestního řízení pro úmyslnou trestnou činnost spáchanou při plnění pracovních úkolů apod.

V oborou výše uvedených případech je zaměstnavatel povinen usilovat nejprve o převedení zaměstnance na jinou práci v rámci sjednaného druhu práce. Pokud to není možné, je zaměstnavatel povinen při převedení na jinou práci přihlížet k tomu, aby práce byla pro zaměstnance vhodná se zřetelem k jeho zdravotnímu stavu, schopnostem a pokud možno i ke kvalifikaci. Po skončení důvodů převedení na jinou práci je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance zpět na jeho původní práci a pracoviště, pokud se s ním nedohodne jinak.

-kk-

Zdroj: Účetní svět - český portál a online komunita pro odborníky na účetnictví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Účetní svět