10 kroků k jednomu z nejtěžších HR rozhodnutí

Řízení snižování stavů patří mezi nejobtížnější úkoly HR manažerů. V dnešní době jde však o zvláště důležitou dovednost. Článek radí, jak projít tímto nepříjemným procesem co nejlépe.

- Zvažte zmrazení náboru, povyšování a přesouvání zaměstnanců. Toto opatření by mělo být zavedeno minimálně dva měsíce před propouštěním. Vyhnete se tak tomu, že budete nuceni propustit nově přijaté, povýšené nebo přeřazené zaměstnance.

- Písemně vysvětlete důvody snižování stavů. Zdokumentujte obchodní důvody propouštění. Mohou vás posloužit jako doklady o tom, že nejednáte diskriminačně nebo jinak protizákonně.

- Proveďte úvodní plánování. Jmenujte tým odpovědný za řízení propouštění včetně členů managementu, HR, právního oddělení a public realtions.

- Vyberte a vyškolte odpovědné osoby, kteří budou vybírat propouštěné. V první řadě se rozhodněte, kolik lidí bude o propouštění rozhodovat. Pak je vyškolte tak, aby postupovali citlivě v souladu se zákony.

- Vyberte zaměstnance, které propustíte. Tento proces by měl začít na úrovni skupin nebo oddělení. Osoby odpovědné za propouštění by měly propouštěné znát.

- Analyzujte a připravte propouštění s právním dohledem. Ujistěte se, že dodržíte firemní i zákonné postupy.

- Vyhněte se otevřeným koncům. Před spuštěním snižování stavů proveďte analýzu zpětného dopadu. Važte veškeré modifikace seznamu propouštěných. Vytvořte finální verze oznámení o propuštění, potřebných formulářů atd.

- Vyškolte všechny manažery. Uvědomte si, jak složité je komunikovat se zaměstnanci o propouštění. Připravte na to vedoucí pracovníky.

- Informujte zaměstnance o propouštění. Nejlepší je informovat zaměstnance individuálně. Propouštění oznamujte empaticky, ale neomlouvejte se. Mluvte s propouštěnými o jejich dalších možnostech na trhu práce.

- Plánujte „druhou fázi" propouštění. Zvažte využití outplacementu a dalších forem pomoci propouštěným. Komunikujte také se zaměstnanci, kteří zůstanou.

-kk-

 

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com